Business Intelligence, prof.dr.sc Sanja Pfeifer, dr.sc. Mirela Alpeza

 
Pretraživanje
O kolegiju
Ispis teksta

Business Intelligence

prof.dr.sc Sanja Pfeifer

dr.sc. Mirela Alpeza

 

Sati: 45

ECTS: 5

 

 ISPITNI ROKOVI:

24.03.2011. u 13 sati, dvorana 7

20.04.2011. u 13 sati, dvorana 2

19.05.2011. u 14 sati, dvorana 2

16.06.2011. u 12 sati, dvorana 3

6.07.2011. u 12 sati, dvorana 3

8.09.2011. u 12 sati, dvorana 3

23.09.2011. u 11 sati, dvorana 1

 

Business Intelligence
Ispis teksta

 

UVOD U KOLEGIJ
               BUSINESS INTELLIGENCE

 

 

Upravljački izazovi poslovnih ljudi:

 

Imate:

Trebate:

    previše podataka

    relevantne informacije

    premalo vremena

    raspoložive u pravom vremenu

    nedostatno znanje

    znanje usmjereno na realizaciju poslovnih ciljeva

 

 

Gdje se u te izazove uklapa Business intelligence?

 

Business intelligence je koncept svjesnog, kontinuiranog prikupljanja, analize i uporabe informacija u cilju razvijanja:

O      Osjetljivosti poduzeća na prihvaćanje podražaja iz okoline,

O      Sposobnosti tumačenja i analize podražaja okoline u interakciji sa poduzećem,

O      Pravovremenog iskorištavanja strateških prilika i šansi.

 

“The secret to business success is no secret at all. If you make the right decisions you will succeed. If you make the wrong decisions, you will fail.”

 

Kahaner, Larry: “Competitive Intelligence”

 

 

Ciljevi kolegija Business Intelligence:

Koncepcijski - Objasniti ulogu Business intelligence koncepta u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća prezentacijom metodologije:

O      Prikupljanja;

O      Analize i

O      Uporabe organizacijskog znanja.

Aplikacijski - Primjena stečenih znanja na timskom projektu.

 

 

Tematske cjeline:

Uvod u intelligence, Planiranje istraživanja, prikupljanje informacija, Kvalitativne metode analize  informacija, Diseminacija intelligence-a, Implementacija intelligence-a, Business Intelligence i sigurnost.

 

Nastavne metode:

predavanja, grupne diskusije, grupni zadaci,  analize slučajeva, role-play simulacije, individualni projektni zadaci.

 

Vrednovanje rada studenata:

Vrednovanje rada obavit će se kontinuiranim praćenjem: nazočnosti i aktivnosti na predavanjima, odgovora na diskusijska pitanja u sklopu distance-learning verzije kolegija, pismenim ispitom te ocjenom individualnih i timskih projekata u sklopu kolegija.

 


Ispis teksta

Kolegij Business Intelligence na Poslijediplomskom studiju Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku razvijen je uz pomoć prof. Stevana Dedijera.

Više

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: